Son Båtforening er nå på Facebook

Følg oss!

 

Trenger du tips eller råd, noe du skal selge eller noen hyggelige opplevelser du ønsker å dele med andre..

Bruk av slippen, se egen side under Båthavna

Link til Oslofjorden BåteierUnion : www.obat.no.

  

*** HAVNEWEB *** 

Havneweb er implementert. Et system som kan gi oss en komplett administrasjon av havnen samlet på ett sted.

http://www.havneweb.no/sonbaat

Har du glemt passord, send en melding til post@sonbaat.no så sender vi nytt til deg via Havneweb

 

 

 

Velkommen til

Son Båtforening 

Son Båtforening holder til på Søndre Brevik havn, ca. 3 km syd for Son sentrum. Her har båtforeningen kran med løftekapasitet på 8 tonn, opplagsplass, båthavn, slipp og låsbart stativ til kajakk og kanoer. Området er sikret med bom og overvåkningskameraer. I tillegg har foreningen avtale med vaktselskap om 24/7 tilsyn.

All info blir lagt ut på hjemmesiden. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer om jevnlig å besøke hjemmesiden og lese den informasjonen som legges ut. Gjør deg kjent med hjemmesiden, og kom gjerne med tilbakemeldinger.


   Telefonnr. 48 22 10 50    Organisasjonsnr. 979 518 005  
_______________________________________________________________________

 

ÅRSMØTE 2018 

Onsdag 27. februar 2019
Vestby Arena kl 18.30  

Sakliste: 

 

Sak 01    Godkjenning av møteinnkalling
 
Sak 02    Konstituering av årsmøtet
       - Valg av møteleder, referent, tellekorps og
          2 protokollunderskrivere
 
Sak 03    Årsberetning fra Styret
 
Sak 04    Regnskap for 2018
 
Sak 05    Styregodtgjørelse
 
Sak 06    Budsjett for 2019
 
Sak 07    Innkommende forslag
               - Det er ingen innkommende forslag
 
Sak 08    Vedtekts- og reglementsendringer
               - GDPR – nytt punkt i vedtektene
               - Styresammensetting - endring 
 
Sak 09    Valg av styret, revisor og valgkomitè

 

Vel møtt til Årsmøte !
Styret

 

_______________________________________________________________________

STRØM  -  VED OPPLAG

Minner om årsmøtevedtak

 

"Alle som har strømkabel ombord i båten i opplagsperioden, SKAL ha strømmåler tilkoblet. Dette gjelder også dersom man kun har lader ombord. 

 

Ved bruk av strøm i havna skal det av forsikrings- og sikkerhetsmessige årsaker, kun benyttes kabler og utstyr som er godkjent til bruk utendørs og i båt.

 

Ønsker du strøm ta kontakt med ansvarlig i havna, for tildeling av Båtforeningens egne godkjente målere."

 

Måleren SKAL være synlig, for eventuell kontroll.
Utkobling av kabel kan bli en konsekvens ved mislighold.

 _______________________________________________________________________________

 

LEDIGE BÅTPLASSER


Til salgs akkurat nå :

 

2,0 m bås - 2 stk

2,5 m bås - 2 stk

3,0 m bås - 6 stk

3,5 m bås - 1 stk

4,0 m bås - 2 stk

 

 

Se våre priser her .

 

Send mail til post@sonbaat.no eller ta kontakt

pr telefon 48 22 10 50 , innvalg nr 3

 

Det er også mulig å legge seg inn på Venteliste 

- for både kjøp og leie her:   www.havneweb.no/sonbaat 

 

_______________________________________________________________________________

  

STØRRELSE PÅ BÅTER I HAVNA

Det er flere som kjøper seg nye og større båter. Dette kan være en utfordring, da vi har en havn som har en klar begrensning på hvor stor båten kan være.

Derfor ber vi alle som går i tanker om å kjøpe ny båt gjøre seg kjent med havnereglementet. 

Det står også i kontrakten at man plikter å gjøre seg kjent med havnereglementet.

Største tillatte lengde er 33 fot, som tilsvarer 10 meter 

Vi bruker 10 meter, da lengdeangivelse i fot i enkelte tilfeller ikke viser båtens totale lengde. 

Største tillatte bredde er 4 meter (dette gjelder om båtplassen er 4,5 meter).

I en bås på 4 meter er det ikke plass til en 4 meter bred båt, da det skal være plass til fendere, og det skal ikke være et konstant trykk på uteliggerne.

Om det er noen som planlegger å kjøpe større båt enn havnereglementet gir tilgang til, vennligst ta kontakt med styret. 

 

_______________________________________________________________________________

GDPR - PERSONVERN

 

Son Båtforening tar ditt personvern på alvor, og og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte.

 

Du kan lese mer om dette i vår Personvernerklæring her .

 

 

___________________________________________________________ 

 

VALGKOMITÈEN

 

Vi trenger et medlem fra båtforeningen til å bidra i Valgkomitèen

 

Hvem melder seg ?  :-)

 

 Ta kontakt med Hans  -  90 94 90 43

___________________________________________________