Opptak og utsetting av båter

Opptak og utsetting bestilles på tel 48221050 innvalg 1.

Krana kan løfte inntil 8 tonn. Max lengde inntil 35 fot.
Slipp for båter på henger og kajakker/kanoer. 

Vi kan normalt ikke ta seilfartøy i opplag. Unntak kan gjøres under visse forutsetninger.  Mht priser vises til egen side.

Vi kan ta opp båter selv om eier ikke er medlem. Dette innebærer imidlertid at medlemsgebyr kommer i tillegg til prisen for kranløft.  Skulle vedkommende ikke ønske å være medlem, vil han/hun bli strøket, men medlemsgebyret blir ikke refundert.

Når båten tas opp for lagring om høsten, oppfordres båteier til å forestå spyling av båten. Dette letter arbeidet for mannskapet i havna og gjør at arbeidet går raskere unna. I en travel høstsesong kan det være avgjørende for at alle blir ivaretatt på best mulige måte.

Når vårpussen skal foretas og slipemaskinen og båtskrapa tas fram, oppfordres alle til å dekke grunnen under båten med plast for å samle opp løspartikler. Har du ikke plast for hånden, vil du finne slik i spesialcontaineren. Brukt plast legges i samlesekk i containeren.

Regulær utsetting/opptak tirsdag, fredag og lørdag.

Opptak av båter avsluttes senest 15. november. Etter denne dato er det ikke tillatt å fortøye til bryggene eller spuntvegg i havna. Ved kranplattformen er det for øvrig alltid fortøyningsforbud.. 

Vi minner om at også opptak av og hensetting av båter på opplagsplassen som besørges av båteier selv (slippen) skal være avtalt med betjeningen i havna.