Son Båtforening

Prisliste gjeldende fra 1. Mars 2019. Alle priser forutsetter medlemskap

 

  Pris

  Merknad

 

 Medlemskap

 Vaktgebyr 

 Adgangskort til bommen

 Fjernkontroll til bommen 

 

 

   Kr 450,-

   Kr 350,-

   Kr 200,-

   Kr 750,- 

 

  Obligatorisk medlemskap

 KJØP AV BÅTPLASS

  Inkluderer vann, strøm, overvåking/vakthold og parkering

 

 Kjøp av båtplass

 

  Innskudd kr 45.500,- pr breddemeter

 

  Indeksreguleres

 

 Årsavgift for andelseier med  BÅS-plass

 Gjelder for medlemmer som  har betalt for bruksrett  (innskudd).

 

   Kr 1.100,- pr brm i bås

 

  MERK ! 

  Båtplass måles senter-senter utrigger

  Det må hensyntas plass til fendring i bås

 

 Årsavgift for andelseier med  LONGSIDE-plass

 Gjelder for medlemmer som  har betalt for bruksrett  (innskudd).

 

   Kr   750,- pr brm longside

 

  Det er faste lengder på disse plassene

  Båten må være minst 1 m kortere enn plassen

 

 LEIE AV BÅTPLASS   

  Inkluderer vann, strøm, overvåking/vakthold og parkering

 

 Leie av båtplass i bås

 

   Kr 2.100,- pr brm i bås

 

  Båtplass måles senter-senter utrigger

  Det må hensyntas plass til fendring i bås

 

 Leie av båtplass longside

 

   Kr 1.000,- pr brm longside

 

  Det er faste lengder på disse plassene

  Båten må være minst 1 m kortere enn plassen

 VINTEROPPLAG - SOMMEROPPLAG

  Vinteropplag inkluderer kranløft ved opptak og utsetting. 

 

 Vinteropplag ute

 Vinteropplag under tak

 minstepris vinter 

 

 Sommeropplag ute 

 Sommeropplag under tak

 minstepris sommer 

 

 

   Kr  210,-  pr kvm

   Kr  420,-  pr kvm

   Kr  2.900,-

 

   Kr  126,-  pr kvm

   Kr  252,-  pr kvm

   Kr  1.740,-

 

  Båter i opplag beregnes slik:

  Båtens største Lengde (+ 50 cm)  x                       Båtens største Bredde (+ 50 cm)

 

 

  Opplagstelt

 

   Pris beregnes likt som båt

   Se priser over

 

  Teltets Lengde (+ 50 cm)  x  Teltets Bredde (+ 50cm)  

 

 Gebyr for ikke fremmøte ved  avtalt opptak/utsetting

 

   Kr  700,-

 

  Tilstedeværelse skal normalt forekomme

 HENGER PARKERING

 

 Henger uten båt

 Henger med båt

 Transporthenger

 

   Kr 1.100,-

   Beregnes som opplagspriser  (se over)

   Kr 2.000,-

 

 

 

  Parkering av egen transporthenger for båt som               sjøsettes eller tas opp med foreningens kran

 KRANLØFT

 

 Ordinært

 

   Kr     850,- båter tom 30 fot / 9 m

   Kr  1.100,- båter over 30 fot / 9 m

 

 

 Løft opp og ned, uten                avstropping

 

   Kr  1.050,- båter tom 30 fot / 9 m

   Kr  1.350,- båter over 30 fot / 9 m

 

 STRØM

  Vinterklargjøring og vårpuss (verktøybruk) inngår i opplagsleie. All annen tilkobling, uansett varighet, krever strømmåler.

 

 Leie av strømmåler

 Strømforbruk

 

   Kr  300,- pr sesong

   Kr  1,50 pr kWh

 

  Det er KUN foreningens målere som kan benyttes.

  Måler skal plasseres ved strømsøylen og                         tilbakeleveres til Båtforeningen ved utsetting 

 

 ANDRE TJENESTER - FASILITETER

 

 Bruk av slipp

 Lagerplass for kano/ kajakk

 

 

  Gratis for medlemmer

  Gratis for medlemmer

 

 

 

 Andre tjenester / Assistanse

 

   Kr  900,-  for første time

   Kr  600,-  deretter pr påbegynte time 

 

  Minstesats

 

 Korttidsleie - båtplass

 

   Kr  125,- pr dag

   Kr  700,- pr uke

 

  Gjelder kun etter særskilt avtale med båtforeningen,

  og kun for båtforeningens medlemmer

 Son Båtforenings vimpel

   Kr  150,-

 

 OBUs vimpel

   Kr  150,-

 

 Båtforeningens T-skjorte

   Kr  100,-

 

 Plassleie for de                          rettighetshaverne som betaler  ”rimelig” leie

   Indeksreguleres