ÅRSMØTE 2018 

Onsdag 27. februar 2019
Vestby Arena kl 18.30  

 

 

Sakliste: 

 

Sak 01    Godkjenning av møteinnkalling

 

Sak 02    Konstituering av årsmøtet

       - Valg av møteleder, referent, tellekorps og

          2 protokollunderskrivere

 

Sak 03    Årsberetning fra Styret

 

Sak 04    Regnskap for 2018

 

Sak 05    Styregodtgjørelse

 

Sak 06    Budsjett for 2019

 

Sak 07    Innkommende forslag
               - Det er ingen innkommende forslag

 

Sak 08    Vedtekts- og reglementsendringer
               - GDPR – nytt punkt i vedtektene
               - Styresammensetting - endring 

 

Sak 09    Valg av styret, revisor og valgkomitè

 

 

Vel møtt til Årsmøte !

Styret