Årsmøte i Son Båtforening tirsdag 28. februar 2017 kl 19.00

                                                                                                                         på

BREVIK KRO

 

Sakliste:

 

Sak 01   Godkjenning av møteinnkalling

 

Sak 02   Konstituering av årsmøtet

 

              -  Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere

 

Sak 03   Årsberetning fra Styret

 

Sak 04   Regnskap for 2016

 

Sak 05   Budsjett for 2017

 

Sak 06  Innkomne forslag

 

Sak 07  Vedtekts- og reglementsendringer

 

Sak 08  Valg            

 

Enkel servering: Kaffe & Wienerbrød

 

Innkalling gjelder medlemmer som har betalt kontingent for 2016.

Styret i Son Båtforening