_______________________________

 NØKKELBRIKKE/-KORT 

Nøkkelbrikken er din personlig. Du innestår for all bruk av den. Lån den aldri bort. Ureglementert bruk kan medføre inndragning.

---------------------------------------------------------------------------------

MEDLEMSBEVIS

Vi har har sterk fokus på sikring av foreningens og medlemmendes verdier. Ha alltid med medlemsbevis når du benytter facilitetene i havna  og vis det på forespørsel. Medlemskortet er også ditt bevis på rett  til gratis bruk av utsettingsrampen/slippen.

--------------------------------------------------------------

 AVFALL/SØPPEL

Les og følg våre regler for avfall, se under "Båthavna" - Avfallshåndteringsplan". Rydd din opplagsplass etter bruk og kast aldri miljøfarlig avfall i søppelsekkene rundt om på området !!

-----------------------------------------------------------------------------------

PARKERING

Det er ikke tillatt å parkere mellom klubbhuset og bryggene. Maks opphold 15 minutter for av-/pålessing.

-----------------------------------------------------------------------------------

BRUK AV SLIPP/NEDKJØRINGSRAMPE

er gratis for alle som har betalt medlemsavgift til båtforeningen. Ønsker du i tillegg å ha båten stående på henger hos oss i sommersesongen koster dette kr 800,-.. Les mer på egen side under  BÅTHAVNA

-----------------------------------------------------------------------------------

ULOVLIG STRØMTILKOBLING OG SKADE PÅ STØMSØYLER

Ved frakobling må lokket på stikkontakten løftes opp for å frigjøre støpselet. Frigjør så støpselet forsiktig. Vi har fått dyre reparasjoner på strømsøyllene pga uvettig bruk.  Ikke godkjente el.kabler/-koplinger fra båter har medført jordfeil/overledning og dermed strømtap på opplagsplasen. Vi har måttet frakoble flere kabler. Gjentatt bruk av kabler m m som ikke er beregnet for utebruk blir fjernet.. Sjekk også at kabelen er hel.